Innovációs eredmények hasznosítása

Projekt azonosító szám: GOP-1.3.1-11/C-2012-0028
Kedvezményezett: ALFASEED Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Projekt megnevezése: Innovációs eredmények hasznosítása az Alfaseed Bt.-nél.
Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
AZ Európai Únió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 23.618.848,-Ft

Projekt leírás:
Napjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a fosszilis energiahordozók felhasználását helyettesítő lehetőségek kutatására, kiaknázására. Egy ilyen innovatív, megújuló energiahordozókon alapuló technológia a biogáz alapú villamos- hő és gázenergia előállítás.
A biogáz üzemek alapvető inputanyagai közé tartozik a különböző lágyszárú növények, mint például cirokfélék (Sorghum sp.) biomasszája. Ezen növényfaj képviselői - a szárazföldi növények közül - egyedülállóan magas terméspotenciállal rendelkeznek, illetve speciális a biogáz előállításához elengedhetetlen, egyszerű cukrot tartalmaznak.
Az egyre sokasodó biogáz üzemek szakszerű üzemeltetése nagy mennyiségű, megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkező biomassza előállítását igényli, mely magával vonzza az energianövények vetésterületének növekedését is. Kutatásainkat, fejlesztő tevékenységeinket több évtizede végezzük ebben a szegmensben is, melyet 17 állalmilag elismert fajta, hat bejegyzett szabadalom, fajoltalom és a folyamatban lévő fajoltalmi eljárás támaszt alá.
A projekt célja a magas (100-150t/ha) biomassza terméspotenciállal és megfelelő beltartalmi értékekkel (refreakciós cukortartalom, gázhozam) rendelkező silócirok (Sorghum bicolor x Sorghum bicolor) hibrid előállítása, mely kisebb termőterületről biztonságosan képes ellátni a növekvő számú biogáz üzemek biomassza igényét.

A projekt az alábbi feladatokból áll:
1. Tenyészkerti munkák, kísérletek beállításai, vonalszaporítás, F1 hibrid előállítása
2. Tenéyszkerti munkák, keresztezés, izoláció, vonalfenntartás és szaporítás, idegenelés
3. Kísérletek szabadföldi értékelése, kersztezések, vonalak, hibridek és kísérletek betakarítása
4. Kísérletek értékelése, fajtabejelentés, oltalmi bejelentés

A projekt által a cég (teljes-, rész munkaidős illetve megbízott) állománylétszáma 3 fővel növekedett.